طرح‌درس‌ها: مدیریت استراتژیک، فضای مجازی و روش تحقیق

نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶

۱٫ طرح درس روش‌شناسی پژوهش ( فرایند و رویکرد کمی)

دانشجویان محترم بازرگانی ورودی ۹۳، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام،‌مقطع کارشناسی

۲٫ رایانه تکمیلی (‌کاربرد فضای مجازی در پژوهش)

دانشجویان محترم مدیریت بازرگانی ورودی ۹۲ دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

۳- مدیریت استراتژیک صنعتی

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۴- تجارت الکترونیکی

دانشجویان محترم مدیریت بازرگانی ورودی ۹۲ دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

نیمسال اول تحصیلی سال ۹۶

مدیریت استراتژیک

دانشجویان محترم مدیریت بازرگانی ورودی ۹۲ دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

کاربرد فضای مجازی در پژوهش‌های فرهنگ و ارتباطات

سیاست‌گذاری فضای مجازی ( با تأکید برمبانی)

نیمسال دوم: سال۹۵-۹۶

 

طرح درس: روش تحقیق مقدماتی

دانشجویان محترم بازرگانی ورودی ۹۵ دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

 

با رویکرد تفکر و نگارش علمی

هدف از این درس آشنایی دانشجویان سال اول مدیریت معارف اسلامی و بازرگانی از شیوه‌های نگارش علمی، نگاه متفاوت به پدیده‌ها و همچنین تقویت تفکر و نگارش است.

کاربرد فضای مجازی و رایانه در پژوهش‌های مدیریت

با رویکرد گردآوری ادبیات تحقیق

هدف از ارائه این درس تقویت توان تخصصی جست‌وجو در منابع فضای مجازی برای پژوهش است. در این درس از حوزه موضوعی تا نشر یک پژوهش بررسی خواهد شد

طرح درس‌های فناوری اطلاعات و فضای مجازی

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

کسب مزیت رقابتی

امروزه با ظهور فضای مجازی و زیرساخت‌های کلیدی آن همچون فناوری اطلاعات، نگرش راهبردی به بهره برداری از فناوری اطلاعات در سازمان و کسبو کارهای مجازی ضروری است. در این درس علاوه بر محیط سازمان، منابع و قابلیت ها برای کسب مزیت رقابتی تحلیل می شوند.

فناوری اطلاعات و فضای مجازی

رویکرد سیاست‌گذاری

هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری با منظومه سیاستی فضای مجازی، شناخت سطوح تحلیل آن و کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی و غیر انتفاعی است

فناوری اطلاعات و فضای مجازی

رویکرد استراتژیک

این درس برای دانشجویان مدیریت صنعتی و بازرگانی ارائه می‌شود. هدف از این درس شناخت مفاهیم بنیادی برای کسب و کار در فضای مجازی و کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان است.

کاربرد فضای مجازی در پژوهش‌های فرهنگ و ارتباطات

با رویکرد گردآوری ادبیات تحقیق

هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان مدیریت دولتی

طرح درس‌های مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

سطوح استراتژی

امروزه با ظهور فضای مجازی و زیرساخت‌های کلیدی آن همچون فناوری اطلاعات، نگرش راهبردی به بهره برداری از فناوری اطلاعات در سازمان و کسبو کارهای مجازی ضروری است. در این درس علاوه بر محیط سازمان، منابع و قابلیت ها برای کسب مزیت رقابتی تحلیل می شوند.

مدیریت استراتژیک

تدوین استراتژی

هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری با منظومه سیاستی فضای مجازی، شناخت سطوح تحلیل آن و کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی و غیر انتفاعی است

تحلیل محیط کسب و کار

با رویکرد کارآفرینی

این درس به ارزش دو واحد برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (‌پردیس فارابی)‌ ارائه شده است. هدف از این درس ارائه الگویی جامع و تفصیلی در مورد محیط کسب و کار است که به همراه فیلم های آموزشی و مطالعات موردی تحلیل‌هایی را برای بهره‌برداری از محیط ارائه می‌کند.

چارچوب طرح درس‌ها

• نگرش استراتژیک

نگرش استراتژیک در طراحی طرح درس‌ها به منظور تقویت تحلیل‌های راهبردی دانشجویان

• نگرش سیاست‌گذاری

• پایگاه‌های اطلاعاتی مکمل

• تمرکز برمطالعه موردی

تحلیل محیط کسب‌وکار (‌برای کارآفرینان)

خانه تحلیل محیط کسب‌وکار (‌برای کارآفرینان)

طرح درس تحلیل محیط کسب‌وکار

کارشناسی ارشد کارآفرینی

مقدمه

هدف از این درس ارائه الگویی جامع و تفصیلی در مورد محیط کسب و کار است که به همراه فیلم های آموزشی و مطالعات موردی تحلیل‌هایی را برای بهره‌برداری از محیط ارائه می‌کند.

اهداف

این درس به ارزش دو واحد برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (‌پردیس فارابی)‌ ارائه شده است. طرح درس تحلیل محیط کسب و کار برای کارآفرینان، حوزه‌ای تخصصی از مدیریت راهبردی است که عمیقاً محیط کسب و کار را برای کارآفرینان مطالعه می‌کند. هر چند متناسب با نوع کارآفرینان نگاه به محیط متفاوت است اما ارائه چارچوب‌های توافق شده برای تحلیل محیط علاوه بر شناخت ایده راه را برای عمل استراتژیک کار‌آفرینان در محیط پیچیده و پویای محیطی فراهم می‌کند.

جلسه اول: مقدمات و تعاریف محیط کسب و کار

در این جلسه هدف توافق بر تعاریف محیط است که در سراسر کلاس به عنوان چراغ راه آموزش بهره‌برداری می‌شوند. مشاهده و دریافت ویدئو با کیفیت عالی ( برای مشاهده با کیفیت عالی روی لینک دریافت کلیک کنید.

جلسه دوم: تاریخچه توجه و تحلیل محیط کسب و کار

در جلسه دوم برای اینکه سیرتکامل و تحول نظریه‌ها و لزوم توجه به محیط مشخص شود. تاریخچه ای از ظهور و بروز نظریه‌ها و مکاتب مدیریت راهبردی بیان شد و هدف اصلی توجه و اهمیت دادن به محیط در کنار سایر دیدگاههاست.

جلسه سوم: روش‌ها و فنون گردآوری اطلاعات درباره محیط

در این جلسه برخی از ترفندها و روش‌های شناسایی منابع مرتبط با محیط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روش های گردآوری مستندات مرتبط با محیط، شناسایی مجلات، کتابها و مقالات مرتبط با تحلیل‌های محیط و گزاراشات مرتبط با آنها و نحوه استخراج آنها از پایگاههای اطلاعاتی از موضوعات مورد بحث در این جلسه هستند.

جلسه چهارم و پنجم: الگوی جامع تحلیل محیط و معیارهای انتخاب آن

در این جلسه الگوی جامع و هشت مرحله‌ای از سطح کلان تا سطح خرد بیان شد. ضرورت این الگو در لابلای بحث ها بررسی شده و در ادامه جلسات هر یک از این ابزارهای تحلیلی به همراه فیلم‌ها و مطالعه‌های موردی بررسی و تحلیل می شوند.

جلسه ششم: تحلیل محیط استراتژیک و تلاطم های آن

در این جلسه پس از بررسی و توضیح سنجه های تلاطم محیطی همچون تغییر پذیری ( پیچیدگی و تازگی عوامل) و قابلیت پیش بینی ( نرخ تغییرات آینده و قابلیت رویت آن ) به انواع تلاطم های پنجگانه اشاره شد و الگوی تحلیل تلاطم ها به همراه مثال هایی از صنایع مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه هفتم: تحلیل محیط کلان: عوامل اقتصادی

در این جلسه عوامل اقتصادی مالی که یکی از عوامل تحلیل محیط کلان و اثرگذار است تحلیل و بررسی شد.

جلسه هشتم: تحلیل محیط کلان: عوامل سیاسی-قانونی

جلسه نهم: تحلیل محیط کلان: عوامل اقتصادی-مالی

جلسه دهم: تحلیل محیط کلان: عوامل فرهنگی اجتماعی

جلسه یازدهم: تحلیل محیط کلان:عوامل فناوری ارتباطاتی

هفت سال مطالعه، تحقیق و آموزش به همراه کار اجرا

تا سال ۱۳۸۵ که رسماً وب‌سایت baniasad.ir راه‌اندازی گردید تمام تلاش ما بر مطالعه و پژوهش در حوزه فضای مجازی بود. حسن این مرکز این است که مطالعات خود را از کف فضای مجازی و حتی مطالعه نرم افزارهای کاربردی در حوزه‌های مختلف شروع کرده است. تدریس در دانشگاه‌های مختلف و دریافت بازخورد از آن‌ها تجربه‌ای است که امروز چراغ راه مشاوره‌های ما به شماست

شروع مطالعه و پژوهش در فضای مجازی

سال ۱۳۷۸ رسماً شروع مطالعات ما در حوزه اینترنت و کاربرد آن در پژوهش بود. عمده فعالیتهای ما در این دوره

خدمات با کیفیت در مرکز فضای مجازی

 

خدمات ما

در سال ۱۳۸۵ و سال‌های بعد، با ایده‌ای که از دانشگاه mitدریافت کردیم. سایت را به سمت ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان هم پیش بردیم. اطلاع رسانی از منابع و پایگاه‌ها و نرم افزارها سال‌ها مبنای کار ما بوده است.

افتتاح وب‌سایت بنی‌اسد

بیش از ۹ سال و ۳ ماه پیش، در تاریخ ۱۳ ژانویه سال ۲۰۰۷ مصادف با شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۸۵ وب سایت baniasad.ir رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. این سایت که ابتدا با نرم افزار dreamweaver طراحی شده بود. خدمات متنوعی را در حوزه‌های مدیریت و پژوهش مجازی به اهل علم و عمل عرضه می‌کرد. در آن سال فایل‌های معرفی آزمون دکتری برای دانشجویان مدیریت بیش از ۱۸ هزار بار دانلود شد و سایت در آن زمان مرجعی برای متقاضیان بود.

شروع فعالیت رسمی در اقتصاد آموزش و کسب‌ و کار های اینترنتی

با توجه به ظهور یوتیوب و رشد ویدئوها در آن، طبعاً برخی از سایت‌ها به طور تخصصی به دنبال ویدئوها رفتند تا از این طریق آموزش را در جهان توسعه دهند. برای این کار ” مرکز فضای مجازی بنی‌اسد” اقدام به راه‌اندازی واکادمی vacademy.ir کرد. این سایت اکنون با دامنه Vdars.com با چشم‌انداز ” دانشگاهی برای همه نسل‌ها” و با هدف توسعه عدالت آموزشی در حال کار است. تجربه بیش از ۹ سال این مرکز در حوزه اقتصاد آموزش آمادگی لازم را برای مشاوره فعالان کسب و کار در حوزه فضای مجازی فراهم کرده است.

فعالیتهای ما

مرزهای دانش مدیریت استراتژیک در اینترنت

ارائه زیر مربوط به کارگاه جستجوی مرزهای دانش استراتژی و مدیریت استراتژیک در اینترنت است که هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک ارائه شده است. مخاطب عمده این بحث عمدتاً مدیران هستند که قصد دارند با نظریه‌ها و تکنیک‌های جدید مسائل نوین خود را حل کنند. این ارائه در سه بخش تاریخچه مدیریت استراتژیک، مرزهای مدیریت استراتژیک و سرانجام جستجوی مرزهای مدیریت استراتژیک صورت گرفت. برای دانلود پاورپوینت روی تصویر کلیک کنید.

دریافت فایل

عنوان: مرزهای مدیریت استراتژیک در اینترنت

سایز: ۸۴۲ کیلوبایت

توضیحات: ارائه مرزهای مدیریت استراتژیک در کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک

http://bayanbox.ir/id/8902320403805703205?view

 

 

طرح درس‌های مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

سطوح استراتژی

سطوح استراتژی یکی از مباحث مهم مدیریت استراتژیک است که لازم است از سطح فردی تا سطح کلان و ملی بررسی شوند.

صفحه طرح درس

مدیریت استراتژیک

تدوین استراتژی

هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان مدیریت با مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک و محیط آن است.

صفحه طرح درس