باسمه تعالی عظم شأنه قابل توجه دانشجویان محترم درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت (‌گرایش بارزگانی و دولتی ) پروژه سیتاوی زمانی کامل است که موارد زیر در آن به طور کامل بررسی شده باشد: ۱- از روش‌های مختلف ( شابک، جستجوی برخط، گوگل دانش پژوه، پایگاه امرالد و ….) اطلاعات و مآخذ به نرم‌افزار وارد […]

باسمه تعالی عظم شأنه

قابل توجه دانشجویان محترم درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت (‌گرایش بارزگانی و دولتی )

پروژه سیتاوی زمانی کامل است که موارد زیر در آن به طور کامل بررسی شده باشد:

۱- از روش‌های مختلف ( شابک، جستجوی برخط، گوگل دانش پژوه، پایگاه امرالد و ….) اطلاعات و مآخذ به نرم‌افزار وارد شده باشد.

۲- بانک سیتاوی به صورت انگلیسی ذخیره شده باشد (‌نام بانک سیتاوی باشد)

۳- برخی از منابع فارسی هم به صورت دستی وارد آن شده باشد.

۴- نقشه موضوع پژوهشی شما آماده شده و بر اساس آن طبقه‌بندی کاملی ارائه شود . ( طبقه بندی باید بر اساساموضوعات و هر یک از موارد نقشه پژوهشی باشد

۵- طبقه بندی‌های قبلی تقویت شود

۶- پاورپوینت یک کتاب یا چند پاورپوینت در باره یک موضوع جستجو و به بانک سیتاوی افزوده شود

۷- متناسب با موضوع انتخاب شده، فیش برداری هایی را انجام دهید و سپس این فیش‌ها را در قسمت دانش نرم افزار طبقه بندی کنید . (‌بر اساس چارچوب یک مقاله باشد (‌نام ، چکیده ، مقدمه، ادبیات پژوهش، ….)

۸- فیش‌های انجام شده را به نرم افزار WORD وارد کرده و بر اساس یک استاندارد مأخذدهی همچون هاروارد از آن خروجی بگیرید

۹- فیش‌ها هم حاصل اندیشه شما و هم مرتبط با مأخذ باشند.

۱۰- جستجوی پیشرفته را در سیتاوی به طور کامل تمرین کنید.

۱۱- از مآخذ موجود در سیتاوی خروجی بگیرید

۱۲- در منوی tools —->optionsتمامی برگه‌ها شناسایی و بررسی شوند. و کاربرد آنها آموخته شود

۱۳-از روش های مختلف گفته شده برای دانلود کتاب یک یا چند کتاب را به نرم‌افزار سیتاوی وارد کنید. (‌امتحان همه روش ها الزامی است)

۱۴- پروژه در قسمت task زمانبندی شود

۱۵- روش کار با سیتاوی پیکر توضیح داده شود

۱۶- برخی از پست ها باید فایل ضمیمه داشته باشند

۱۷- منوهای نرم افزار به طور کامل بررسی شوند.