ارائه زیر مربوط به کارگاه جستجوی مرزهای دانش استراتژی و مدیریت استراتژیک در اینترنت است که هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک ارائه شده است. مخاطب عمده این بحث عمدتاً مدیران هستند که قصد دارند با نظریه‌ها و تکنیک‌های جدید مسائل نوین خود را حل کنند. این ارائه در سه بخش تاریخچه مدیریت استراتژیک، مرزهای مدیریت […]

ارائه زیر مربوط به کارگاه جستجوی مرزهای دانش استراتژی و مدیریت استراتژیک در اینترنت است که هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک ارائه شده است. مخاطب عمده این بحث عمدتاً مدیران هستند که قصد دارند با نظریه‌ها و تکنیک‌های جدید مسائل نوین خود را حل کنند. این ارائه در سه بخش تاریخچه مدیریت استراتژیک، مرزهای مدیریت استراتژیک و سرانجام جستجوی مرزهای مدیریت استراتژیک صورت گرفت. برای دانلود پاورپوینت روی تصویر کلیک کنید.

دریافت فایل
عنوان: مرزهای مدیریت استراتژیک در اینترنت
سایز: ۸۴۲ کیلوبایت
توضیحات: ارائه مرزهای مدیریت استراتژیک در کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک