طرح درس: مدیریت استراتژیک این کلاس برای دانشجویان محترم مدیریت بازرگانی ورودی ۹۲ دانشگاه امام صادق علیه السلام بر گزار می شود.   خلاصه فصل اول:

طرح درس: مدیریت استراتژیک

این کلاس برای دانشجویان محترم مدیریت بازرگانی ورودی ۹۲ دانشگاه امام صادق علیه السلام بر گزار می شود.

 

خلاصه فصل اول: