طرح درس روش تحقیق دانشجویان محترم معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی  ورودی ۹۳ دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تذکر: در بسته روش تحقیق دانشجویان گرامی دروس زیر را مطالعه می‌کنند: ۱- روش تحقیق مقدماتی ( سال اول دانشجویی و نیمسال دوم) در این درس عمدتاً آشنایی با فنون نگارش و انواع پژوهش‌هاست و البته گذری هم […]

طرح درس روش تحقیق

دانشجویان محترم معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی  ورودی ۹۳ دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

تذکر: در بسته روش تحقیق دانشجویان گرامی دروس زیر را مطالعه می‌کنند:

۱- روش تحقیق مقدماتی ( سال اول دانشجویی و نیمسال دوم)

در این درس عمدتاً آشنایی با فنون نگارش و انواع پژوهش‌هاست و البته گذری هم به انواع پایگاه‌ها و نحوه بازیابی اطلاعات از آنها زده می‌شود.

۲- روش تحقیق ( فرایند و رویکرد کمی)

در این درس که به ارزش دو واحد است در سال سوم و برای مطالعه فرایند پژوهش و همچنین شناخت و بکار گیری استراتژی‌های پژوهش کمی ( پیمایش، همبستگی و آزمایش )  و به طور کلی نظام ده‌گانه پژوهش ارائه می‌شود.
۳- روش تحقیق (‌رویکرد کیفی و ترکیبی (‌آمیخته)

این درس برای دانشجویان در سال چهارم ارائه شده و هدف آن شناخت فرایند پژوهش کیفی و تحلیل نظام ده‌گانه پژوهش است. در این درس نظام زیر طراحی و تدریس می‌شود:

فلسفه‌های پژوهش: اثبات‌گرایی، رئالیسم، تفسیری، فمنیسم، اسلامی، …

اهداف کلان (‌کارویژه‌های پژوهش): بنیادی، ارزشیابی، کاربردی و توسعه‌ای

رویکرد پژوهش  (‌کمی، کیفی و ترکیبی)

این طرح درس روی فرایند پژوهش و رویکرد کمی متمرکز است:

اهداف: