باسمه تعالی عظم شأنه برای مطالعه متن مقاله کلیک کنید. این ویدئوها از سوی بلاغ (‌دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شده است) مقدمه مقاله زمینه های تحقق گناهان کبیره در فضای مجازی بحث خودم رو با دو راهبرد از مقام معظم رهبری آغاز می کنم…/فقه ، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور […]

باسمه تعالی عظم شأنه

برای مطالعه متن مقاله کلیک کنید.

این ویدئوها از سوی بلاغ (‌دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شده است)

مقدمه مقاله زمینه های تحقق گناهان کبیره در فضای مجازی

بحث خودم رو با دو راهبرد از مقام معظم رهبری آغاز می کنم…/فقه ، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است…و در جای دیگر فرمودند : فقه ، تئوری اداره جامعه است…/ با وضعیت فعلی ای که ما در فضای مجازی داریم ، می توانیم بگوییم که فقه فضای مجازی هم تئوری کامل اداره فضای مجازی است…نکته دوم رهبری که قبل از تاسیس شورای عالی فضای مجازی فرمودند : که اگر رهبر نمی بودم ، رئیس شورای عالی فضای مجازی می شدم…

جمع بندی نهایی مقاله زمینه های تحقق گناهان کبیره در فضای مجازی

نکته ی جمع بندی این است که واقعا مردم نسبت به گناهان کبیره در فضای مجازی نا آشنا هستند ؛ در نتیجه نیاز هست به تبیین این حوزه ها و حتی فقه کسب و کارها؛ که احکام کسب و کار را به مردم توضیح دهیم که آسیب کمتر شود. این موضوعات آنقدرگسترده شده که در حوزه های فضای سایبر باید موضوع شناسی شود؛ و بعد اینها را به فقها و مراجع داده شود و ایشان بر اساس آن فتوا دهند؛ در نتیجه جامعه هم بر اساس آن فتوا بتواند عمل کند.

 

گناه در فضای مجازی به آسانی

فضای مجازی را هم تهدید زا ببینیم و هم فرصت زا.
از بحث تهدیدات ، می خواهیم مقداری به بحث گناهان کبیره ورود کنیم.
فضای مجازی یه فرا متغیرهایی رو حاکم کرده مثل سرعت، فراگیری، دسترسی دائم، جهانی بودن، سیال بودن و چندرسانه ای بودن.
وضعیت گناه را در فضای فیزیکی و حقیقی بسیار نسبت به فضای مجازی متفاوت کرده است ؛ یعنی یک تهمت و یک تصویر نامناسب در فضای مجازی منتشر شود با یک کلیک در کل دنیا قابل پخش است ؛ به سرعت بانکها و پایگاه های داده ی موتورهای جستجو را حتی برای آیندگان نمایش خواهند داد ؛ و این شرایط بسیار پیچیده ای رو پیشرو میگذارد…

ویدئوی ۷-۷

حالات وقوع جرم و گناه در فضای فیزیکی و فضای مجازی (۱)

گاهی جرم فقط در فضای مجازی و گاهی فقط در فضای فیزیکی است؛ اما در فضای دو فضایی گاهی از فضای مجازی به فضای فیزیکی امتداد پیدا میکند؛ و همینطور از فضای فیزیکی به فضای مجازی که ۴ حالت جرم میشه تصور کرد… یک گناه یا فقط در یک فضا و یا در دو فضا اتفاق میفتد. از مجازی به مجازی که همینطور گناه مداوم تکرار میشود. از ذهن به مجازی ؛ مثلا شخصی شرک به خدا دارد و این را تبدیل به نماد یک بازی میکند و…کس های خانوادگی فردی منتشر می شود که به وفور در شبکه های اجتماعی این اتفاقات در حال رخ دادن است. در نوع فضای مجازی به فضای فیزیکی ؛ از فضای مجازی گناهی شروع میشود و امتداد پیدا میکند به فضای فیزیکی ؛ مثلا ، تعدادی از دختران بالاشهر تهران رگ زنی کرده بودند و دو سه نفر از اینها کشته شده بودند؛ آن به این دلیل بود که افرادی …

حالات وقوع جرم و گناه در فضای فیزیکی و فضای مجازی (۳)

از فضای فیزیکی فیلم برداری هایی که مرتبا انجام میشود ؛ برای مثال عکس های خانوادگی فردی منتشر می شود که به وفور در شبکه های اجتماعی این اتفاقات در حال رخ دادن است. در نوع فضای مجازی به فضای فیزیکی ؛ از فضای مجازی گناهی شروع میشود و امتداد پیدا میکند به فضای فیزیکی ؛ مثلا ، تعدادی از دختران بالاشهر تهران رگ زنی کرده بودند و دو سه نفر از اینها کشته شده بودند؛ آن به این دلیل بود که افرادی …