سخنرانی: اقتصاد و کسب‌وکار در فضای مجازی 26 دسامبر 2017

سخنرانی: اقتصاد و کسب‌وکار در فضای مجازی

سخنرانی: اقتصاد و کسب‌وکار در فضای مجازی لینک خبر در مرکز ملی فضای مجازی  

بایگانی‌های سخنرانی‌ها - مدیریت استراتژیک و فضای مجازی
سخنرانی: شناسایی مرزهای دانش استراتژی و مدیریت استراتژیک در اینترنت 23 سپتامبر 2012

سخنرانی: شناسایی مرزهای دانش استراتژی و مدیریت استراتژیک در اینترنت

ارائه زیر مربوط به کارگاه جستجوی مرزهای دانش استراتژی و مدیریت استراتژیک در اینترنت است که هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک ارائه شده است. مخاطب عمده این بحث عمدتاً مدیران هستند که قصد دارند با نظریه‌ها و تکنیک‌های جدید مسائل نوین خود را حل کنند. این ارائه در سه بخش تاریخچه مدیریت استراتژیک، مرزهای مدیریت […]