فصل ششم: تحلیل منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍ها ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فصل ششم: تحلیل منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍ها

باسمه تعالی عظم شأنه بخش سوّم: تحلیل منابع، قابلیّت‌ها و شایستگی‌های ملّی و سازمانی چارچوب تحلیل این بخش فصل ششم: چارچوب تحلیلی این فصل در مدل به صورت تیره نمایش داده شده است ره‍آوردها و اهداف یادگیری ۱٫ توصیف منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍ها  برای تحقق اهداف کلان جهاد اقتصادی؛ ۲٫ شناخت توسعه و اجرای راهبرد با […]

بایگانی‌های کتاب‌ها - مدیریت استراتژیک و فضای مجازی
فصل دوم: تلاطم محیطی و محیط کلان ملّی و بین‌المللی ۲۴ آذر ۱۳۹۶

فصل دوم: تلاطم محیطی و محیط کلان ملّی و بین‌المللی

باسمه تعالی عظم شأنه بخش دوّم: «تحلیل محیط راهبردی ملّی و بین‌المللی جهاد اقتصادی»   فصل دوّم: تلاطم محیطی و محیط کلان ملّی و بین‌المللی بخش‌های تیره از چارچوب زیر در این فصل تحلیل می شوند:     ره آوردها و اهداف یادگیری ۱٫ الگوی جامع تحلیل محیط در جهاد اقتصادی را شناسایی کنید. ۲٫ […]

فصل اوّل: مفاهیم و الگوهای مدیریّت راهبردی ۱۵ آذر ۱۳۹۱

فصل اوّل: مفاهیم و الگوهای مدیریّت راهبردی

بخش اول: کلیات فصل اول: مفاهیم و الگوهای مدیریت راهبردی ره‌آوردها و اهداف یادگیری توصیف الگوی جامع مدیریّت راهبردیدر تدوین، اجرا و ارزیابی راهبردهای جهاد اقتصادی تبیین سیر تکامل مفاهیم مدیریّت راهبردی انتخاب و کشف الگویی جامع برای تحلیل راهبردهای جهاد اقتصادی، با بهره‍برداری از سایر مکاتبراهبرددر فرایند مدیریّت راهبردی سازمان‍ها (مکتب قدرت، مکتب کارآفرینی و […]

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: پیشگفتار نویسنده ۱۵ آذر ۱۳۹۱

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: پیشگفتار نویسنده

ما جهاد اقتصادى را یک ضرورت براى کشور می‍دانیم، نه صرفاً یک اولویّت؛ یک نیاز قطعى است. مقام معظم رهبری (۰۶/۰۶/۱۳۹۰) سپاس از خالق بی‍همتا حمد و سپاس بی‍کران، سزاوار خدایی است که مالک حقیقی هفت آسمان و زمین و آنچه در آن‍ها و بین آن‍ها است و مالک عرش عظیم است؛ و جمع انسان‍های […]

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: فهرست جداول ۱۵ آذر ۱۳۹۱

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: فهرست جداول

فهرست جداول جدول ۱) سند راهبردی کتاب ۱۳ جدول ۲) ابزارها و فنون تحلیل محیط راهبردی ۱۰۶ جدول ۳) ارزیابی پویایی‌های محیطی به اعتبار سنجه‌ها و تلاطم‌های محیطی ۱۲۱ جدول ۴) پیوستار ساختار صنعت: از انحصار کامل تا رقابت کامل ۱۶۰ جدول ۵( توسعه محصول جدید و راهبردهای چرخه عمر محصول ۲۳۳ جدول ۶) عوامل […]

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: فهرست شکل‌ها و نمودار‌ها ۱۵ آذر ۱۳۹۱

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: فهرست شکل‌ها و نمودار‌ها

شکل ۱) فرایند راهبرد ۱۷ شکل ۲) نوع شناسی مکاتب بر اساس شکل‌گیری و الگوهای راهبرد ۵۶ شکل ۳) طبقه‌بندی مکاتب به اعتبار نوظهور- تعمّدی و محیط – منابع سازمان ۵۷ شکل ۴) راهبرد به عنوان الگوی اقدامات ۶۱ شکل ۵) راهبرد به عنوان برنامه قصد شده ۶۳ شکل ۶) راهبرد به عنوان موقعیّت ۶۴ […]

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: فهرست مطالب ۱۵ آذر ۱۳۹۱

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: فهرست مطالب

فهرست اجمالی فهرست تفصیلی فهرست شکل‍ها فهرست جداول سخن ناشر ولله الحمد پیشگفتار نویسنده سند راهبردی کتاب چارچوب کتاب فرایند توسعه و اجرای راهبردهای جهاد اقتصادی چارچوب هر یک از فصل‍های کتاب ضمیمه‍ها سپاسگزاری سخنی با خوانندگان بخش اوّل: کلیّات فصل اوّل: مفاهیم و الگوهای مدیریّت راهبردی ره‍آوردها و اهداف یادگیری مقدمه ۱٫ سیر تکامل […]

کتاب: مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی ۱۵ آذر ۱۳۹۱

کتاب: مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی

این کتاب به عنوان منبع درسی مدیریت استراتژیک برای کلاس‌های برنامه‌ریزی استراتژیک، تدوین استراتژی و استراتژی در بخش دولتی و عمومی در مقطع کارشناسی ارشد (‌و در برخی موارد برای دوره کارشناسی ( مشروط به گذراندن پیش‌نیازها و آشنایی با مفاهیم استراتژی) ) قابل استفاده است بخش مدیریت راهبردیِ کتاب مدیریت راهبردی با تأکید بر […]

کتاب: کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت ۰۸ آبان ۱۳۹۱

کتاب: کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت

کتاب: کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت کتاب: کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت جلد اول: راهبردهای جستجو در پژوهش‌های مدیریت جلد اول کتاب اینترنت و رایانه در مدیریت، به چهار بخش اصلی از چارچوب کتاب تحت عنوان بررسی منابع پژوهشی، شناخت موضوع و مسأله پژوهش، روش‌های شناسایی کلید واژه‌ها و همچنین عملگرها برای ترکیب […]

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: سخن ناشر ۲۴ مهر ۱۳۹۱

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: سخن ناشر

مطلب قبل: فهرست جداول                                                           مطلب بعد: پیشگفتار نویسنده

فصل سوم: شناسایی واژگان کلیدی پژوهش ۲۲ مهر ۱۳۹۱

فصل سوم: شناسایی واژگان کلیدی پژوهش

مأخذ مورد مطالعه: فصل دوم کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت با عنوان  جستجوی پیشینه نظری، تجربی و روش‌شناسانه پژوهش ره‍آوردها و اهداف یادگیری پس از مطالعه این فصل شما می‍توانید: روش‍های گوناگونِ شناسایی واژگان کلیدی پژوهش خود را بازشناسید؛  از روش‍های یافتنِ واژگان معادلِ اصطلاحات فارسی به انگلیسی و بالعکس استفاده کنید؛  نکات مهمِ استفاده […]