باسمه تعالی مشاوره: شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در نیل به چشم‌انداز دانشگاه امام صادق علیه‌السلام استاد راهنما: جناب آقای دکتر نادر جعفری مشاور: رضا بنی اسد استاد داور: جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی آقا رضا پهلوان سید آقا، زمانی که پروپوزال خود را تحویل دانشکده داد مجرد بود، اما در جلسه دفاعیه با همسر و […]

باسمه تعالی

مشاوره: شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در نیل به چشم‌انداز دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

استاد راهنما: جناب آقای دکتر نادر جعفری

مشاور: رضا بنی اسد

استاد داور: جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی

آقا رضا پهلوان سید آقا، زمانی که پروپوزال خود را تحویل دانشکده داد مجرد بود، اما در جلسه دفاعیه با همسر و پدر بزرگوارش حاضر شده بود. از اینکه ایشان یک پایان‌نامه ای ارزشی انتخاب کرده و با جدیت برای حصول نتایج مطلوب برای دانشگاه می جنگیدند جای بسی خرسندی است. مصاحبه‌های عمیق خوبی در این زمینه انجام شد. نتایج مطلوبی هم به دست آمد. در این جلسه مدیر کل محترم طرح و برنامه دانشگاه و همچنین استادان و دوستان قدیمی آقایان دکتر ماجد ناجی، دکتر رودی ، دکتر نوروزی و سایر عزیزان شرکت داشتند. آقای دکتر گودرزی داور پایان نامه با همان روحیه صمیمی همیشگی و در اوج آرامش به دقت ایرادها و نکات اصلاحی پایان نامه را اشاره فرمودند و البته من در نقش مشاور کم حرف بودم! و استاد راهنمای محترم هم دفاع خوبی از پایان نامه کرد.  نکته ای که اشاره فرمودند و در ذهن من ماند و بعد از آن در پایان‌نامه های خودم به کار می گیرم این بود.

” همیشه برای پیشنهادات پژوهشی و عملیاتی فصل پنجم خود بنویسید از کدام یک از شواهد – ادبیات، مصاحبه، مشاهده و …- حاصل شده است” و در انتها گفتند هر چند که دانشجویان گوش نمی کنند.!”

این جلسه یکی از معدود جلساتی بود که در آن مباحثه خوبی بین استادان نشسته در جایگاه درگرفت و آقای دکتر حمیدیا و سایر عزیزان به تبادل نظر پرداختند.