باسمه تعالی این درس در مقطع کارشناسی برای دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تدریس می‌شود با توجه به اینکه قبلاً این دانشجویان گرامی به ارزش ۴ واحد مفاهیم مدیریت استراتژیک و محیط و منابع و قابلیت ها را مطالعه کرده‌اند ضروری است که در ادامه به سطوح استراتژی بپردازند. در این درس با […]

باسمه تعالی

این درس در مقطع کارشناسی برای دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تدریس می‌شود با توجه به اینکه قبلاً این دانشجویان گرامی به ارزش ۴ واحد مفاهیم مدیریت استراتژیک و محیط و منابع و قابلیت ها را مطالعه کرده‌اند ضروری است که در ادامه به سطوح استراتژی بپردازند. در این درس با توجه به زمان محدودی که دارد سطوح استراتژی هم در سطح کسب‌وکار و هم در سطح بنگاه مادر بررسی و تحلیل می‌شود:

در جلسه اول و دوم مروری کلی بر مفاهیم مدیریت استراتژیک و محیط می شود و از جلسه سوم استراتژی در سطح کسب و کار شروع می شود.

۱- استراتژی‌های سطح کسب‌وکار از نگاه مکتب موقعیت‌یابی (‌مایکل پورتر)

۲- استراتژی‌های سطح کسب‌وکار از نگاه مکتب طراحی ( ماتریس SWOT)

۳- استراتژی‌های سطح کسب‌وکار از نگاه مکتب برنامه‌ریزی (‌ماتریس انسوف)

۴- استراتژی‌های سطح کسب‌وکار از نگاه رویکرد مبتنی بر منابع

۵- استراتژی‌های سطح کسب‌وکار از نگاه سایر رویکردها

۶- استراتژی بنگاه مادر

۷- استراتژی‌های ادغام

۸- استراتژی‌های تنوع

ادامه دارد….