راهنمایی: طراحی مدل کسب‌وکار اینترنتی در سازمان‌های خیریه راهنما: رضا بنی‌اسد مشاور: دکتر وحید یاوری داور محترم: دکتر سعید مسعودی‌پور دانشجو پرویز ترکمان دفاع: شهریور ۱۳۹۷ پرویز ترکمان دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است که بعد از دفاع دانش‌اموخته این رشته خواهد شد!. وی متناسب با دغدغه و […]

راهنمایی: طراحی مدل کسب‌وکار اینترنتی در سازمان‌های خیریه

راهنما: رضا بنی‌اسد

مشاور: دکتر وحید یاوری

داور محترم: دکتر سعید مسعودی‌پور

دانشجو پرویز ترکمان

دفاع: شهریور ۱۳۹۷

پرویز ترکمان دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است که بعد از دفاع دانش‌اموخته این رشته خواهد شد!. وی متناسب با دغدغه و محیط کار خود سازمان‌های خیریه را برای مطالعه خود برگزید. استاد گرامی آقای دکتر یاوری هم که در این زمینه در مرکز تحقیقات مدت‌ها در حوزه سازمان‌های خیریه به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعالیت داشتند مشاوره را قبول زحمت کردند. بعد از چندین گفتگو با دانشجوی گرامی و البته تحقیقاتم در زمینه سازمان‌های خیریه به این نتیجه رسیدیم که مدل کسب‌وکار اینترنتی در سازمان‌های خیریه طراحی شود. با توجه به روحیه‌ای که این دانشجو داشت مصاحبه‌های خوبی با متخصصان این حوزه انجام داد و در فصل چهارم از طریق روش تحلیل مضمون داده‌ها تحلیل و بررسی شدند و سرانجام چارچوب پژوهش استخراج شد. نکته‌ای که در این پایان‌نامه شاید از عنوان هم برداشت شود و ذهن افراد را دگیر می کند این است که آیا در این پایان نامه قصد بر این است که سازمان‌های خیریه را به فعالیت‌های اقتصادی تشویق کنید و به عبارت دیگر مدلی دارید طراحی می کنید که این سازمان‌ها در فضای مجازی به درآمد زایی بپردازند؟ پاسخ منفی است!. در این پایان نامه هدف این است که مدل خدمات رایج سازمان‌های خیریه در فضای مجازی  طراحی شود. به عبارت دیگر، در حال حاضر سازمان‌های خیریه در فضای فیزیکی به شیوه‌های به ارائه خدمات می‌پردازند. این شیوه‌ها در فضای مجازی چگونه مدل‌سازی می‌شود؟