راهنمایی پایان‌نامه: شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رقابتی راهبرد تولید برای صادرات در صنعت داروهای گیاهی ( به منظور تحقق سیاست دهم اقتصاد مقاومتی) دانشجوی گرامی: محمد باقر ایمانی نژاد استاد مشاور: دکتر روح‌الله رازینی داور محترم: دکتر سید علی علوی دفاع: ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ آقای محمد باقر ایمانی نژاد اهل سیستان و بلوچستان است. او […]

راهنمایی پایان‌نامه: شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رقابتی راهبرد تولید برای صادرات در صنعت داروهای گیاهی ( به منظور تحقق سیاست دهم اقتصاد مقاومتی)

دانشجوی گرامی: محمد باقر ایمانی نژاد

استاد مشاور: دکتر روح‌الله رازینی

داور محترم: دکتر سید علی علوی

دفاع: ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

آقای محمد باقر ایمانی نژاد اهل سیستان و بلوچستان است. او به زعم عمده استادان دانشجویی با ادب و کوشا است. امسال با وجود اینکه رتبه ۱۲ کنکور دکتری را داشت اما قبول نشد. دلیلش را خودش و شما می دانید که باید روی رزومه بیشتر کار می‌کرد. او علاوه بر مطالعات و درس به بازار هم علاقه‌مند است. او خوب می داند که دانشجوی بازرگانی نباید صرفاً در کتاب‌ها محدود شود بلکه باید به دقت وضعیت بازار و محیط کار را رصد کند. با لطف و محبتی که گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی داشتند توفیق راهنمایی پایان نامه ایشان نصیب بنده شد. جلسات فراوانی با ایشان برگزار کردیم. صنعت داروهای گیاهی هرچند برای کشور ما مزیت‌های فراوانی دارد اما متأسفانه در دریافت اطلاعات از متخصصان صنعت در صورتی که نتایج این پژوهش برایشان مفید بود با سختی‌های زیادی روبرو شدیم. در هر صورت این پایان نامه می توانست با یک رویکرد کمی به اتمام برسد اما تلاش کردیم که برای خدمت به کشور از استراتژی آمیخته همگرا استفاده کنیم تا علاوه بر احصای الزامات رقابتی از داده‌های کمی، این الزامات را از داده‌های کیفی بدست بیاوریم و سرانجام با هم مقایسه کنیم.

چکیده پایان‌نامه را ذیلاً مطالعه کنید:

اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایران همواره به عنوان یکی از موضوع‌های مهم در زمان‌های مختلف موردبحث بوده است؛ از یک‌سو، شناخت میزان اثرگذاری عوامل مؤثر بر صادرات محصولات غیرنفتی می‌تواند به رشد و توسعه صادرات کمک کند و از سوی دیگر، قدرت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی تقویت شود. وجود مشکلاتی همچون بی‌توجهی به مزیت‌های اقلیمی ایران در صنعت داروهای گیاهی، ظرفیت‌های بالای بازاریابی و صادرات این محصولات و تمرکز بر تولید داروهای شیمیایی باعث شد است که این پژوهش با دو مسئله جدی همچون عدم کشف الزامات رقابتی تولید برای صادرات و اولویت‌بندی آن‌ها برای تصمیم‌گیری بهینه دنبال شود. بنابراین مسئله پژوهش از نوع اکتشافی-تبیینی است که متناسب با مسائل الزامات رقابتی تولید برای صادرات بررسی خواهد شد. برای دستیابی به اهداف، روش‌شناسی پژوهش رویکرد آمیخته است که از استراتژی آمیخته همگرا بهره می‌برد؛ به‌این‌ترتیب که داده‌های کیفی به‌منظور شناخت مقتضیات بومی و داده‌های کمی برای آزمون چارچوب مفهومی جهان‌شمول گردآوری می‌شوند. در رویکرد کیفی با ۷ نفر از متخصصان حوزه صنعت داروهای گیاهی مصاحبه شد و در چارچوب استراتژی پژوهش عمومی کیفی و همچنین تحلیل مضمون ۴۹۷ مضمون پایه، ۱۳ مضمون سازمان دهنده و ۴ مضمون فراگیر شناسایی و بر اساس فراوانی اولویت‌بندی شدند. در رویکرد کمی به دلیل ضرورت شناخت اهمیت الزامات از سوی خبرگان و همچنین میزان عملکرد صنعت داروهای گیاهی، سؤالات مصاحبه بر اساس چارچوب مفهومی فصل دوم احصا و تعداد ۵۰ پرسشنامه توزیع شد که ۱۹ پرسشنامه حاوی اطلاعات کامل برگشت داده شد و سرانجام بر اساس استراتژی‌های چهارگانه این مدل، اهمیت و عملکرد الزامات رقابتی اولویت‌بندی شدند. نتایج حاصل از تفسیر داده‌های آمیخته همگرا نشان می‌دهد که ۷ الزام به‌صورت مشترک، ۳ الزام صرفاً برای رویکرد کمی و ۶ الزام برای رویکرد کیفی به‌دست‌آمده است که بر اساس اولویت‌های حاصل متخصصان این صنعت می‌توانند برای ورود به بازارهای جهانی روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.