با توجه به پیشنهاد همکاران و دوستان گرامی دوره چهار جلدی کتاب اینترنت و کاربرد آن در آموزش و پژوهش با همکاری آقای مهدی ثنایی در دست تألیف است. این دوره برای همه دانشجویان حوزه‌های مختلف علوم قابل استفاده است و به زعم نویسندگان کتابی مشابه آن‌ها وجود ندارد. نویسندگان تصمیم دارند که مجموعه کاملی […]

با توجه به پیشنهاد همکاران و دوستان گرامی دوره چهار جلدی کتاب اینترنت و کاربرد آن در آموزش و پژوهش با همکاری آقای مهدی ثنایی در دست تألیف است. این دوره برای همه دانشجویان حوزه‌های مختلف علوم قابل استفاده است و به زعم نویسندگان کتابی مشابه آن‌ها وجود ندارد. نویسندگان تصمیم دارند که مجموعه کاملی از ویدیوها را نیز به همراه این کتاب‌ها منتشر کنند که مطالب چهار جلد را به طور کامل شرح خواهد داد.

درصد پیشرفت هر یک از جلدها به صورت زیر است:

جلد اول: راهبردهای جست‌جو در آموزش و پژوهش ——>>> درصد پیشرفت ۹۵—->>> حجم تقریبی ۲۰۰ صفحه وزیری

جلد دوم: کاربرد ابزارها و پایگاه‌های اطلاعاتی در آموزش و پژوهش—->>> درصد پیشرفت ۸۰—>>> حجم تقریبی ۲۰۰ صفحه وزیری

جلد سوم: نرم‌افزارهای کاربردی در آموزش و پژوهش—>>> درصد پیشرفت ۳۰—->>> حجم تقریبی ۲۰۰ صفحه وزیری

جلد چهارم: نرم‌افزار فیش‌برداری و مأخذدهی الکترونیکی سیتاوی ۴—->>> درصد پیشرفت ۵۰ حجم تقریبی ۲۰۰ صفحه وزیری

این دوره چهار جلدی را در اردیبهشت ۱۳۹۲! از انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  در نمایشگاه با تخفیف ویژه بخواهید