ورورد منابع و مآخذ به نرم‌افزار سیتاوی اولین گام در استفاده و بهره‌برداری از نرم‌افزار سیتاوی،‌ ورود منابع و مآخذ از اینترنت یا به صورت دستی است. روش‌های زیر برای ورود منابع و مآخذ به نرم افزار مفید هستند: ۱- ورود مآخذ از طریق شابک کتاب‌ها هر کتاب دارای شابک منحصر به فرد خود است. […]

ورورد منابع و مآخذ به نرم‌افزار سیتاوی

اولین گام در استفاده و بهره‌برداری از نرم‌افزار سیتاوی،‌ ورود منابع و مآخذ از اینترنت یا به صورت دستی است. روش‌های زیر برای ورود منابع و مآخذ به نرم افزار مفید هستند:

۱- ورود مآخذ از طریق شابک کتاب‌ها

هر کتاب دارای شابک منحصر به فرد خود است. لذا یکی از راههای ورود اطلاعات به نرم‌افزار استفاده از شابک کتاب‌هاست. فرض کنید شما نسخه کاغذی کتابی را در دست دارید و فیش‌هایی را از آن برای مقاله استفاده کرده‌اید. بنابراین لازم است که ابتدا مأخذ آن را به نرم‌افزار و سپس به نرم‌افزار واژه‌پرداز وارد کنید. برای ورود شابک روش‌های زیر را دنبال کنید.

۱-۱٫ شابک کتاب مورد نظر را از وب‌سایت‌های مختلف همچون آمازون amazon.com با جستجوی عنوان کتاب بدست آورید. از پشت جلد کتاب هم می‌توان شابک را استخراج کرد. (‌به عنوان مثال شابک کتاب مدیریت استراتژیک ریچارد اینچ ۲۰۱۲)
نحوه دانلود شابک از اینترنت
۱-۲٫ وارد نر‌م افزار شوید. حتماً باید بخش References فعال باشد و سپس روی آیکن زیر کلیک کنید:

ایکن سیتاوی


۱-۳٫ در صفحه زیر شابک جستجو شده را وارد کنید. قابل ذکر است که می‌توان شابک ‌های موجود در یک سایت را کپی کرده و در این بخش قرار داد.

۱-۴٫ سپس  شماره ۲ را کلیک کرده تا نرم افزار شروع به جستجوی شابک در تنظیمات صورت گرفته کند.
۱-۵٫ با کلیک کردن روی شماره ۴، مأخذ به دست آمده وارد نر‌م افزار سیتاوی خواهد شد.(‌سه گام زیر را در شکل زیر ملاحظه فرمایید.
ورود اطلاعات به سیتاوی با شابک
۱-۶٫ پس از کلیک شماره ۴ مآخذ در نرم‌افزار به صورت زیر نشان داده خواهد شد:
نمایش مأخذ در پروژه سیتاوی


کارگاه بعدی