شناسایی و تحلیل ابزارهای تنظیمی در فضای مجازی  علیرضا جمشیدی بروجردی*[۱]، دکتر رضا بنی اسد[۲]، دکتر سید مجتبی امامی[۳] چكيده امروزه یکی از پارادایم‌های حاکم بر زندگی بشر فضای مجازی است. این فضا پیوسته رو به گسترش است. بنابراین لازم است برای برخورداری مناسب از فرصت‌ها و جلوگیری از فرصت‌های پیش روی آن برنامه‎‌ریزی مناسبی […]

شناسایی و تحلیل ابزارهای تنظیمی در فضای مجازی

 علیرضا جمشیدی بروجردی*[۱]، دکتر رضا بنی اسد[۲]، دکتر سید مجتبی امامی[۳]

چكيده

امروزه یکی از پارادایم‌های حاکم بر زندگی بشر فضای مجازی است. این فضا پیوسته رو به گسترش است. بنابراین لازم است برای برخورداری مناسب از فرصت‌ها و جلوگیری از فرصت‌های پیش روی آن برنامه‎‌ریزی مناسبی در سطح حاکمیت صورت بپذیرد. یکی از کاربردی ترین ابزاهای تنظیم فضای مجازی، که در دنیا بیشتر از آن استفاده می‌شود ابزارهای تنظیم مقررات می‌باشند، لذا لازم است این دسته از ابزارها تحلیل و شناسایی شده و در نهایت در این عرصه به کار گرفته شوند. «ابزارهای خط‌مشی که به آن ابزارهای حکومت نیز گفته می‌شود، شیوه‌ها و امکاناتی هستند که حکومت‌ها برای اجرای خط‌مشی از آن استفاده می‌کنند»(منصوریان، گلشن،۱۳۹۴، ۲۰۱).

هدف از این مقاله شناسایی ابزارهای تنظیمی برای فضای مجازی است. بر اساس مطالعات صورت گرفته ابزارهای چهارگانه اطلاعات‌محور، مرجع‌محور، خزانه‌محور و سازمان‌محور ابزارهایی هستند که حکومت‌ها می‌توانند از آن‌ها برای اجرای خط مشی استفاده کنند. در این پژوهش به منظور شناسایی ابزارهای تنظیمی در فضای مجازی به سه حوزه مشخص سیاست‌های کلان، مقالات منتشر شده به زبان فارسی و منابع عمومی ادبیات پژوهش مراجعه شده و سرانجام با رویکرد پژوهش کیفی و استقرا بر اساس مطالعه اسناد، داده ها با استفاده از تحلیل مضمون تحلیل شده و سرانجام ۵ نوع ابزار تنظیمی قانونی-حقوقی، اقتصادی، فنی،‌نهادی و خودتنظیمی برای تنظیم فضای مجازی شناسایی شدند. این ابزارها کمک خواهد کرد که تهدیدات فضای مجازی در کشور کاهش یافته و از فرصت‌های پیش‌روی، سازمان های ذیربط استفاده بهینه کنند.

واژه‌هاي كليدي: ابزارهای تنظیمی،‌خط‌مشی‌گذاری( سیاست‌گذاری)، فضای مجازی، مقررات، تحلیل مضمون

[۱] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)؛

[۲] استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام؛

[۳] استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام.

نشر: دومین کنفراس بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه