این جلسه در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد. هدف از این سخنرانی که به مدت دو ساعت به طول انجامید آشنایی دانشجویان گرامی با نحوه انتخاب نظام پژوهش مقاله است.

این جلسه در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد. هدف از این سخنرانی که به مدت دو ساعت به طول انجامید آشنایی دانشجویان گرامی با نحوه انتخاب نظام پژوهش مقاله است.