باسمه تعالی عظم شأنه فصل پنجم: ره‍آوردها و راهبردهای تحلیل محیط بخش‌های تیره در چارچوب زیر موضوع بحث این فصل هستند: ره‍آوردها و اهداف یادگیری ۱٫ تحلیل رقابت و نیازمندی‍های مشتری به منظور شناسایی فرصت‍ها برای مزیّت رقابتی در یک صنعت (عوامل حیاتی موفقیّت)؛ ۲٫ شناخت فرصت‍ها و تهدیدات محیطی حاصل از سه فصل قبل؛ ۳٫ […]

باسمه تعالی عظم شأنه

فصل پنجم: ره‍آوردها و راهبردهای تحلیل محیط

بخش‌های تیره در چارچوب زیر موضوع بحث این فصل هستند:

تحلیل محیط استراتژیک: ره‌آوردها و راهبردهای محیط خارجی

رهآوردها و اهداف یادگیری

۱٫ تحلیل رقابت و نیازمندی‍های مشتری به منظور شناسایی فرصت‍ها برای مزیّت رقابتی در یک صنعت (عوامل حیاتی موفقیّت)؛

۲٫ شناخت فرصت‍ها و تهدیدات محیطی حاصل از سه فصل قبل؛

۳٫ توصیف مفهوم عوامل حیاتی موفقیّت و شناخت آن‍ها در محیط صنعت و راهبردی؛

۴٫ شناخت شاخص‍های پایش و اندازه‍گیری جهاد اقتصادی؛

فهرست مطالب فصل پنجم

مقدمه

۱٫ شناخت فرصتها و تهدیدات محیطی

۲٫ عوامل حیاتی موفقیّت

۱-۲٫ عوامل حیاتی موفقیّت و چرخه عمر صنعت

 ۳٫ شاخص‍های پایش و اندازه‍گیری جهاد اقتصادی

خلاصه اجرایی

در این فصل ره‍آوردهای حاصل از تحلیل محیط بررسی شد که عبارتند از: شناخت فرصت‍ها و تهدیدات محیطی و توسعه راهبردهای نوظهور برای پاسخ به آن‍ها، شناسایی عوامل حیاتی موفقیّت حاصل از محیط کلان و صنعت و بخش‍ها، شناسایی شاخص‍های پایش و اندازه‍گیری جهاد اقتصادی. برخی از رهنمودهای اجرایی عبارتند از:

  • فرصت‍ها و تهدیدات معمولاً از پایش محیط کلان، محیط متلاطم، محیط صنعت و بخش‍ها حاصل می‍شوند. و برای خنثی‍سازی تهدیدات و بهره‍برداری از فرصت‍ها راهبردهای تجویزی هم تدوین و اجرا می‍شود.
  • زمانی که محیط سازمان اصلی پویاست، لزوماً باید همان بخش مرتبط برای پاسخ‍گویی سریع به فرصت‍ها تحلیل شود.
  • زمانی که فرصت‍ها و تهدیدات محیطی در سازمان یا صنعت اصلی بالاست توسعه و اجرای راهبردهای نوظهور مناسب است.
  • عوامل حیاتی موفقیّت امکان بهره‍برداری بهینه از محیط و منابع سازمان را فراهم می‍کنند. و با وجود محدودیّت منابع، هدر رفتن منابع از این طریق خیلی کمتر است.
  • عوامل حیاتی موفقیّت به عواملی اشاره می‍کند که حیات و بقای سازمان وابسته به آن‍هاست.
  • عوامل حیاتی موفقیّت در صنعت و سازمان و محیط، معمولاً کم هستند.
  • لازم است که برای شناخت وضعیّت سازمان اصلی، بین رقیبان و شرکت‍های همکار، عوامل حیاتی موفقیّت شناسایی و با عوامل حیاتی موفقیّت آن‍ها مقایسه شده یا جایگاه سازمان با تحلیل عوامل حیاتی موفقیّت در بین رقیبانش مشخص شود.

 

واژگان کلیدی

واژگان رهآوردهای محیط راهبردی

معادل فارسی

Comparative analysis of competitive intelligence

تحلیل تطبیقی اطلاعات رقابتی

comparative analysis of competitive strategy implementation

تحلیل تطبیقی اجرای راهبرد

comparative study of competition

مطالعه تطبیقی رقابت

critical success factors (CSF’s), key success factors (KSFs), key factor for success (KFS)

عوامل حیاتی موفقیت

greenhouse gases (GHGs)

گازهای گلخانه‍ای

indices  of economic jihad

معیارهای جهاد اقتصادی

interactive outcomes

ره‍آوردهای تعاملی

opportunities

فرصت‍ها

proactive behavior and outcomes

ره‍آوردها و رفتارهای فوق‍فعّال

reactive outcomes

ره‍آوردهای منفعّل

strategic outcomes

ره‍آوردهای راهبردی

strategy-environment interface

تعامل راهبرد-محیط

threats

تهدیدات

سؤالات و تمرینهای کاربردی

۱٫ فرصت‍ها و تهدیدات حاصل از هریک از فنون و ابزارهای فصل‍های دوّم، سوّم و چهارم را استخراج کنید. چه گام‍هایی برای پالایش آن‍ها وجود دارد؟ تحلیل کنید؟

۲٫ اگر یک فرصت ناگهانی یا تهدید اتفاقی در محیط روی دهد چه مکانیزمی را برای بهره‍برداری از آن تنظیم می‍کنید؟

۳٫ عوامل حیاتی موفقیّت در صنعت مورد نظر را تحلیل و سپس با ۵ رقیب اصلی در گروه راهبردی مقایسه کنید.

۴٫ شاخص‍های پایش و اندازه‍گیری جهاد اقتصادی را با هر یک از فنون تحلیلی محیط راهبردی بدست آورده و برآیند اثرگذاری آن‍ها بر روی یکدیگر را تحلیل کنید.

۵٫ راهبردهای جهاد ملّی پویا و ایستا چه تفاوتی دارند؟ تحلیل کنید.

۶٫ ارکان جهاد ملّی پویا را متناسب با چارچوب ارائه شده در سطح ملّی و بین المللی تحلیل کنید.

۷٫ وظایف جهاد امنیتی-اطّلاعاتی را در تحقّق راهبردهای جهاد تحلیل کنید.

۸٫ به نظر شما چه نقاط آسیب‍پذیری در فعّالیّت‍های کلان اقتصادی وجود دارد؟

۹٫ وظایف حوزه علمیّه در تحقّق جهاد اقتصادی چگونه است؟

۱۰٫ راهکارهای کسب جهاد اقتصادی حلال را توضیح دهید.