طراحی الگوی مدیریت جهادی به‌منظور تحقق سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی رضا بنی­ اسد (عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام؛ نویسنده مسئول) سلمان زالی (دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) چکیده با توجه به بيانات مقام معظم رهبري، مدیریت جهادی نسخه عملیاتی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. مدیریت جهادی عبارت است […]

طراحی الگوی مدیریت جهادی به‌منظور تحقق سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی

رضا بنی­ اسد (عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام؛ نویسنده مسئول)

سلمان زالی (دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)

چکیده

با توجه به بيانات مقام معظم رهبري، مدیریت جهادی نسخه عملیاتی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. مدیریت جهادی عبارت است از تلاش علمی ‌با برنامه و مجاهدانه که با تدبیر، عقلانیت و عزم راسخ، خودباوری و توکل بر خدای متعال در یک فرایند و اقدام دائمی برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و حفظ آینده و سرنوشت کشور با چالش‌های خصمانه دشمنان مبارزه می‌کند و تمامی سطوح مختلف کشور از رهبری تا تک‌تک مردم در جامعه اسلامی را شامل می‌شود. همان‌طور كه اقتصاد مقاومتي الگوي انقلاب اسلامي است، براي عملياتي‌سازي آن در جامعه، نيازمند مديريت برخاسته از انديشه‌ها و تجربه‌هاي انقلاب است. هدف از اين پژوهش، طراحي الگوي مديريت جهادي براي تحقق سياست‌هاي راهبردي اقتصاد مقاومتي است. بنابراين، ابتدا به بررسی مفاهیم و تعاریف مدیریت جهادی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخته می‌شود و سپس با بررسی تفاوت‌ها و اشتراکات مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی با مدیریت و اقتصاد متعارف، الگوی مدیریت جهادی برای تحقق سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی طراحی می‌شود. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و با رویکرد کیفی با روش تحلیل مضامین و بر اساس چارچوب سیستمی الگوي آن، طراحی می‌شود. الگوی مذکور از چهار عنصر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عملیات و اجرای مدیریت جهادی، مدیریت جهادی تحقق‌یافته و محیط تعاملی و متخاصم مدیریت جهادی تشکیل شده است که با یکدیگر در ارتباط هستند.

واژگان کلیدی:

مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی، سیاست راهبردی، مدیریت راهبردی،‌ سیاست‌گذاری.

تذکر: اطلاعات بیشتر درباره این مقاله پس از انتشار در مجله مربوط ارائه خواهد شد.