فصل دوم: جست‌وجوی ادبیات تحقیق اهداف یادگیری پس از مطالعه این فصل شما می‍توانید: پیشینه نظری، تجربی و روش‍شناسانه مسئله پژوهش را به دقت بشناسید؛ روش‍های کسب اطّلاعات را در حوزه‍های مذکور بشناسید سؤالات چه راه‍هایی برای کسب اطّلاعات پیرامون پیشینه نظری، تجربی و روش‍شناسانه حوزه پژوهشی وجود دارد؟  اینترنت به ما پیرامون هدف فوق […]

فصل دوم: جست‌وجوی ادبیات تحقیق

اهداف یادگیری

پس از مطالعه این فصل شما می‍توانید:

 • پیشینه نظری، تجربی و روش‍شناسانه مسئله پژوهش را به دقت بشناسید؛

روش‍های کسب اطّلاعات را در حوزه‍های مذکور بشناسید

سؤالات

 • چه راه‍هایی برای کسب اطّلاعات پیرامون پیشینه نظری، تجربی و روش‍شناسانه حوزه پژوهشی وجود دارد؟
 •  اینترنت به ما پیرامون هدف فوق چه کمکی می‍تواند کند؟

خلاصه

در این فصل، جست‍‌وجوی پیشینه نظری، تجربی و روش‍شناسانه پژوهش‍های مسئله‍محور و موضوع‍محور در اینترنت بررسی شد. موضوع‍شناسی و تهیه نقشه پژوهشی، کمک زیادی به گرد‍آوری منابع از پایگاه‍های اطّلاعاتی می‍کند. اینترنت، کتابخانه‍ای است که دسترسی به منابع و مآخذ زیادی را اعم از مقالات، پایان‍نامه‍ها و کتاب‍ها فراهم کرده است.

موضوعات

 1. طرح سؤال در ذهن پژوهشگر و پیگیری پاسخ آن
 2. مراجعه به کتاب‍ها یا مقالات علمی-پژوهشی
 3. راهنمایی استادان و پژوهشگران
 4. پایگاه‍های مرتبط
 5. پایگاه‍ها و منابع اطّلاعاتی

۱-۵٫ پایگاه اطّلاعاتی Emerald

۲-۵٫ استفاده از فیلد موضوعات در پایگاه اطّلاعاتی Proquest

۳-۵٫ استفاده از قاموس‍ها و نمایه‍های پایگاه اطّلاعاتی Ebscohost

۴-۵٫ جست‍وجو در عنوان مقالات

۵-۵٫ جست‍وجو در عنوان پایان‍نامه‍ها

تمرین ها

 • با مراجعه به کتاب زیر، پیشینه نظری، تجربی و روش‍شناسانه را توضیح دهید. به نظر شما چه راه‍هایی وجود دارد که بتوان این پیشینه را تقویت کرد؟ Flick, Uwe (2006): An introduction to qualitative research. 3rd. London ; Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications.
 •  چگونه یک محقّق می‍تواند پژوهش‍گر و متخصصِ حوزه پژوهش خود را شناسایی و از وی دانش و اطّلاعات کسب کند؟
 • چند مورد از جدید‍ترین موضوعات رشته تخصصی خود را با بررسی پایان‍نامه‍های Proquest شناسایی کنید.
 • چه راه‍هایی برای شناسایی پایگاه‍های اطّلاعاتی‍ای که مجله‍های گوناگون را -برای نمونه مجله Harvard Business Review- در بر دارند می‍شناسید؟
 • عنوان ۴ کتاب معتبر را در حوزه راهبرد پژوهشِ نظریه‍ پردازی داده‍بنیاد شناسایی کنید.